BellisaMade | Blog-post

AMETYST- Januárový kameň

Ametyst je predovšetkým kameň duchovnej čistoty a meditácie. Prepája dušu s duchovným svetom. V mesiaci Január je potrebná očista duše, tela aj mysle po sviatkoch. Preto potrebujeme kameň AMETYST. Jeho vyžarovanie je harmonické a uvádza do rovnováhy myseľ a cit. Je symbolom premeny. V mesiaci JANUÁR potrebujeme nosiť tento kameň na ruke alebo ho mať pod vankúšom. Otvára nám tajomstvá, ktorým by sme neporozumeli použitím samotného rozumu. Ametyst je kameňom očisty. Jeho energia nám pomáha s ľahkosťou opustiť svoje staré návyky, predstavy a dokonca aj emócie a nahradiť ich lepšími. Ametyst premieňa náš hnev, strach a všetky negatívne prejavy na dobrotu a láskyplnú múdrosť a súcit. Posilňuje našu lásku k blížnym a vnáša tak viac lásky do našich medziľudských vzťahov. Prináša stabilitu a rovnováhu do vzťahu muža a ženy a harmonizuje ich milostný život. Prajeme Vám príjemný a duchaplný vstup do nového roka.

Publikované 15. Jan. 2021